Březen 2010

Sčítání jaguárů

2. března 2010 v 18:28 | Aník
Sčítání, která začalo v roce 2007, probíhá ve dvou oblastech-Národním parku Yasuni a rezervaci Waorani Ethnic Reserve. Na tyto oblasti vytváří rostoucí tlak těžba ropy spojená s budováním cest, které vedou skrze deštný prales.

Dohromady mají obě sledované oblasti rozlohu 16 800 kilometrů čtverečních. Na nich pracovníci WCS umístili komplexní systém fotografických pastí, které po aktivaci infračerveného senzoru pořídí snímek. Zatím bylo vyfotografováno 75 jaguárů, kteří mohou být identifikováni podle skvrn na srsti. Pořídily také řadu snímků jejich kořisti.
Předběžné výsledky sčítání ukázaly, že v národním parku Yasuni žije mnohem méně jaguárů než v odlehlejší rezervaci kmene Waorani. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že nové cesty stavěné ropnými splečnostmi zpřístupnily tady žijícím lidem nová loviště, takže jsou pro jaguáry novou konkurencí.
>>rozhlas.cz

Tajemství černého kožichu

2. března 2010 v 17:47 | Aník |  Zajímavosti
http://www.freewebs.com/chey345/BLACK_WOLF_HOWL_LAY.jpg

Když se řekne vlk, každý si představí šedou hustou srst. Ano, v Evropě má většina vlků šedý kožich, ale v Americe je více než polovina všech vlků černá (původí zbarvení amerických vlků je bílé). Nejvíce jich žije v zalesněných oblastech a nejméně v tundře. To by se dalo vysvětlit třeba tím, že v zimě je černá barva na pláních dost nevýhodná. To je sice pravda, ale podle studie molekulárních genetiků ze Stanfordovy univerzity má černé zbarvení celkem překvapivý původ.

Analýza DNA ukázala, že vlci černou barvu získali díky mesaliancím s domácími psy. U nich je černá barva důsledkem mutace v genu pro takzvaný beta-defensin - protein, který je součást imunitního systému. Stejnou mutaci nyní vědci objevili u černě zbarvených vlků z Yellowstonského národního parku. Domnívají se, že mutaci do vlčích populací vnesli domestikovaní psi, u kterých se poprvé objevila si před 50 000 lety. Před 14 000 lety psi spolu s lidmi překročili Beringovu úžinu a začali se křížit s vlky.

Tohle je v podstatě první prokázaný přenos genové mutace domestikovaného zvířete na blízce příbuzný divoký druh. Ta může být u vlků čím dál významnější, protože s postupujícím oteplováním se zalesněná oblast bude rozrůstat na úkor tundry. Bílí vlci se tedy možná stanou vzácností, zatímco černým se bude dařit.

>>rozhlas.cz